Tilskud

Tilskud til fodbehandling

Den 1 oktober 2012 træder den nye overenskomst for fodterapeuter i kraft. Dette får betydning, for flere af klinikkens patienter. (henvisningspatienter)
Der vil være nogle væsentlige ændringer, med hensyn til: Tilskud, pris, afregning med mere. Nedenunder kan de læse, hvad den nye overenskomst får af betydning for dem.

Følgende information kan du hente/printe i PDF format ved at klikke HER

 

Speciale 54 / diabetes:

Efter den 1/6 2011, skal alle speciale 54 patienter risikostratificeres, dvs. man som patient bliver placeret i én af 4 grupper, som derefter er bestemmende for det tilskud/ antal behandlinger man er berettiget til.

Hvilken gruppe man skal være i, afhænger den fodstatus der skal foretages ved det næste besøg i klinikken. Man kan IKKE opnå tilskud, hvis der ikke er foretaget en fodstatus. Derfor er det en god ide, at få den lavet ved næste besøg. Derudover skal den foretages én gang årligt.

Det er den enkeltes placering i gruppen, der afgør hvor mange og hvilken behandling, der kan gives tilskud til på årsbasis.

Tilskud:
Der gives som minimum tilskud til én årlig fodstatus. Alle andre typer behandlinger, betales til klinikpris.

Pris:
Afhænger af den gruppe man placeres i.

Afregning:
Det er ikke længere nødvendigt, at gå på kommunen med regningen. Man betaler sin andel her på klinikken, hvorefter Fakse Fodterapi sørger for at regningen sendes ind, og modtager herefter det resterende tilskud.

Derudover skal vi her på klinikken have en ny henvisning, som lægen skal sende elektronisk (dette er vi naturligvis behjælpelige med).

Det er mange nye tiltag og dette er kun en lille men meget vigtig del, af den nye overenskomst.
De er altid velkomne til, at kontakte os på klinikken, hvis der er yderligere spørgsmål.

Det er meget vigtigt, at understrege, at vi som fodterapeuter IKKE har indflydelse på det tilskud der gives til den enkelte patient, det vurderes udelukkende ud fra fodstatus og den almene tilstand af fødder og bevægeapparat.

Skulle der i løbet af året ske forandringer til det værre, så vurderer man naturligvis fødderne og de mulige ændringer for tilskud.

 

Speciale 60 / Svær leddegigt

Her er det ikke længere nødvendigt at gå på kommunen med regningen, da man betaler sin andel hos Fakse Fodterapi , som indberetter til regionen og får det resterende beløb udbetalt.

 

Speciale 59 / Arvævspatienter efter strålebehandling

Her er det ikke længere nødvendigt at gå på kommunen med regningen, da man betaler sin andel hos Fakse Fodterapi , som indberetter til regionen og får det resterende beløb udbetalt.

 

Speciale 55 / Nedgroede negle (Ortonyxi)

Her er det ikke længere nødvendigt at gå på kommunen med regningen, da man betaler sin andel hos Fakse Fodterapi , som indberetter til regionen og får det resterende beløb udbetalt.

Til de patienter der har henvisning+ helbredstillæg skal der stadig sendes en kopi til pensionskontoret i kommunen, efter regionen har udbetalt tilskud.

Nogle patienter har en anden aftale med kommunen, hvor de får udbetalt et fast tilskud sammen med pensionen.

Denne overenskomst er ny for os alle og det vil kun være naturligt, at der kan forekomme ændringer, misforståelser osv. Derfor håber vi at de som patient vil have lidt ekstra tålmodighed, det næste stykke tid.

Skulle der være spørgsmål, er de meget velkommen til, at kontakte klinikken, enten per telefon, sms, mail eller via Facebook.